Wat is Podotherapie? – Podotherapie Hilversum – Hilversum

Podotherapie Hilversum

Header afbeelding

Adresgegevens

Kamerlingh Onnesweg 97
1223 JC Hilversum

Tel: 035 6217072
E-mail: info@podotherapiehilversum.nl

Openingstijden

Afspraak maken

Voor het maken, verzetten of annuleren van een afspraak kunt u ons telefonisch bereiken op 035-6217072.

GEEF DUIDELIJK AAN NAAR WELKE LOCATIE U TOE WILT

Zie afspraken 

Wat is Podotherapie?

Podotherapie wordt bedreven door podotherapeuten.
De titel “podotherapeut” is een beschermde titel.

De opleiding tot podotherapeut is een 4-jarige full-time HBO opleiding, die kan worden gevolgd bij Fontys Hogeschool te Eindhoven of Saxion Hogeschool te Enschede.

De titel podotherapeut mag alleen gevoerd worden wanneer men deze opleiding aan een van de boven genoemde instituten met succes heeft afgesloten. Bovendien behoort een podotherapeut tot een van de 10 paramedische beroepen

Behandeling

Een podotherapeut behandelt mensen met voetklachten en/of klachten aan het bewegingsapparaat, die voortvloeien uit een afwijkend functioneren van de voeten.
Een podotherapeut behandelt veel verschillende klachten met als doel: het opheffen, verminderen of compenseren van stoornissen in het functioneren van het steun- en bewegingsapparaat, voortkomend uit afwijkingen in de voet(stand), alsmede behandeling van huid en nagels, indien er sprake is van een pathologie.

De binnen de podotherapie gehanteerde therapie bestaat uit het aan de voet toepassen van corrigerende of beschermende technieken, zoals ortheses, schoen- en zoolcorrecties, alsmede het adviseren van patiënten teneinde voetaandoeningen te voorkomen en te bestrijden.

Specialisatie

De podotherapeut is gespecialiseerd in het screenen en behandelen van de diabetische voet, waarbij wondbehandeling een zeer belangrijke plaats inneemt.
Riekje van der Poel is sinds 2011 tevens Diabetespodotherapeut en houdt zich het meeste bezig met de diabetische voetzorg.

Klachten

Welke klachten behandelt een podotherapeut?

 • specifieke voetproblemen bij kinderen;
 • standsafwijkingen van tenen/nagels;
 • overbelastingsklachten;
 • vermoeidheidsklachten;
 • sportblessures;
 • klachten aan het steun- en bewegingsapparaat zoals knie-, heup-
  en rugklachten;
 • klachten bij diabetes-mellitus (suikerziekte) en reuma;
 • ulcera (wonden) bij diabetes-mellitus patiënten;
 • ingegroeide nagels

Kwaliteitseisen

Podotherapeuten dienen gekwalificeerde beroepsbeoefenaren te zijn. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) stelt daarom een aantal eisen aan haar leden en heeft een aantal kwaliteitsprojecten ontwikkeld.

Alleen podotherapeuten kunnen lid worden van de NVvP, dat wil zeggen dat men in het bezit moet zijn van een diploma dat behaald kan worden aan Fontys Hogeschool of Saxion Hogeschool. Deze hogescholen zijn daartoe wettelijk door de Minister aangewezen.
Podotherapeuten dienen zich te houden aan de beroepscode en moeten zich registreren in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit register is opgesteld samen met 10 andere paramedische beroepen: logopedisten, diëtisten, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, orthoptisten, optometristen, ergotherapeuten, mondhygiënisten, radiologisch therapeuten en – laboranten; in totaal zijn ± 20.000 paramedici in dit register opgenomen. Vervolgens zijn visitaties (het bezoeken en beoordelen van de praktijkvoering) binnen de beroepsgroep verplicht en zijn er minimum inrichtingseisen van toepassing en er is een richtlijn Hygiëne opgesteld. Tevens dient men te kunnen aantonen dat men aan bij- en nascholingen doet, o.a. door het volgen van geaccrediteerde Post-HBO-cursussen.